Alles dat wij bij Bruijntjes doen, staat in het teken van vertrouwen

Beheerst Beloningsbeleid Bruijntjes BV

In het kader van onze wettelijke plicht is vastlegging van een aantal punten die betrekking hebben op het beloningssysteem van onze medewerkers noodzakelijk.
Het beleid dat wij hanteren met betrekking tot beheerste beloning en het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze klanten is hierop gericht. Het beloningsbeleid maakt deel uit van onze bedrijfsprocessen en is in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Relevante bepalingen zijn onder meer opgenomen in de WFT en onderliggende regelgeving.
Het beloningsbeleid van Bruijntjes BV is erop gericht om de integriteit en soliditeit van de onderneming te bevorderen. Dit beleid is zo opgesteld, dat er geen prikkels van uitgaan die afbreuk doen aan de belangen van de klanten. Wij sturen altijd aan op zorgvuldig en klantgericht handelen.

Beloningsstructuur

De beloning van onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. Er is geen sprake van variabele beloning in de vorm van bijvoorbeeld provisies.

13e maand en vakantietoeslag

Bruijntjes BV keert een 13e maand uit aan haar medewerkers. Daarnaast keren we een jaarlijkse vakantietoeslag uit, ter grootte van 8% van het vaste jaarsalaris (exclusief 13e maand). Deze uitkeringen zijn onafhankelijk van het functioneren en de prestaties van de werknemer.

Jubileumviering

Van de medewerker die 12,5, 25 en 40 jaar in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst bij Bruijntjes BV, wordt het jubileum gevierd met een financiële bijdrage.

Vertrekvergoedingen

Bruijntjes BV kent geen vooraf vastgestelde vertrekvergoedingen toe aan medewerkers. Een eventuele vergoeding bij ontslag wordt vastgesteld conform het geldende Nederlands recht.