Bijna 40% van de bedrijven krijgt wel eens met een inbraak te maken. Met deze tips kun je de kans op inbraak aanzienlijk verminderen.

Zo voorkom je inbraak in je bedrijfspand

Bijna 40% van de bedrijven krijgt wel eens met een inbraak te maken. Met deze tips kun je de kans op inbraak aanzienlijk verminderen.

Op deze pagina

Inbraakpreventie

Inbraakpreventie is niet alleen een kwestie van het treffen van bouwkundige en elektronische maatregelen. Om tot een sluitend geheel te komen zal de gebruiker van een gebouw moeten zorgen dat ook de nodige organisatorische maatregelen worden getroffen. Hierbij ligt het voor de hand dat de technische preventieve voorzieningen op de juiste manier gebruikt moeten worden, om deze het gewenste effect te laten sorteren. Daarnaast zal – om te zorgen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn – het onderhoud daarvan geregeld moeten worden.

Organisatorische maatregelen

Het totale pakket organisatorische maatregelen zal van geval tot geval verschillen; het is sterk afhankelijk van de situatie. Hieronder geven wij je enkele suggesties voor organisatorische maatregelen die het de inbreker moeilijk maken of die hem soms al van tevoren doen besluiten af te zien om van een poging tot inbraak of diefstal.

Afspraken en routine

Hoe compleet de technische beveiliging ook is opgezet, alle techniek wordt tenietgedaan door gebrek aan discipline of het ontbreken van sluitende huisregels. Het is van belang dat huisregels worden opgesteld die antwoord geven op de volgende vragen.

 

  • Wie mag waar komen?
  • Wie mag wanneer ergens komen?
  • Welke gegevens zijn voor wie toegankelijk?
  • Waar en hoe worden ze opgeborgen?
  • Welke andere beperkingen van de bewegingsvrijheid zijn nodig en voor welke mensen: personeelsleden, inleenkrachten, leveranciers, bezoekers etc.
  • Welke gegevens en andere zaken zijn moeilijk vervangbaar en dienen daarom diefstal – (en brand)werend te worden opgeborgen?

Indien in het gebouw een inbraakwerend compartiment is ingericht, dienen afspraken te worden gemaakt over het gebruik van deze ruimte. Maak duidelijke afspraken over wie er verantwoordelijk is voor het goede gebruik van het compartiment en wie als plaatsvervanger optreedt. Het voorgaande geldt eveneens voor de (veilige) opslag van vertrouwelijke documenten, databestanden en dergelijke.

Organiseer de bewaking van het bedrijventerrein in samenwerking met particuliere beveiligingsbedrijven, gemeente en politie.

Zorg ervoor dat alleen bevoegde personen in het bezit zijn van een sleutel en dat eventuele reservesleutels goed worden opgeborgen. Om het aantal in gebruik zijnde sleutels te beperken, kan gebruik gemaakt worden van gelijksluitende cilinders.

 

Het verdient aanbeveling om te registreren wie een sleutel in gebruik heeft. Er dient een meldingsplicht te zijn bij verlies van een sleutel.

Controleer bij het afsluiten van het gebouw – en eventueel het inschakelen van de alarminstallatie – of alle ramen en deuren zijn afgesloten. Maak daar een vaste afsluitronde van; dit beperkt de kans om een deur of raam te vergeten. Maak duidelijke afspraken over wie er verantwoordelijk is voor het afsluiten en wie er als plaatsvervanger optreedt.

Voor bedrijven verdient het aanbeveling om een vorm van toegangscontrole te organiseren om zoveel mogelijk te voorkomen dat onbevoegden het terrein of de gebouwen betreden. Enerzijds bestaan hiervoor technische hulpmiddelen, zoals speciale pasjes, anderzijds is het ook weer een kwestie van organisatie. Niet alleen via een portier of een receptioniste, maar ook via (de andere) personeelsleden die de instructie hebben om onbekenden aan te spreken en – zo nodig – te verzoeken het bedrijf te verlaten.

Inbraakbeveiliging is in feite altijd maatwerk, want alle beveiligingsmaatregelen worden speciaal afgestemd op de gegeven situatie. Het verdient aanbeveling om dit steeds goed in het oog te houden, zodra er plannen worden gemaakt om iets te wijzigen. Bij plannen voor verbouwing, uitbreiding, het wijzigen van de indeling, de routing of de bestemming van ruimten, dient daarom steeds te worden nagegaan of het nodig is de beveiliging aan te passen.

 

Dat is beter dan af te wachten tot het beveiligingsbedrijf de noodzaak tot aanpassing constateert tijdens de uitvoering van het periodieke onderhoud. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wijziging met betrekking tot attractiviteit. Het beveiligingsniveau moet daarop blijvend zijn afgestemd. En wat daarbij zeker niet uit het oog mag worden verloren is de acceptatie van de gebruiker van de beveiligingsmaatregelen.

Fysieke maatregelen

Een inbreker wordt niet graag gezien. Vandaar dat beveiligingsverlichting langs de buitenkant van het gebouw preventief werkt indien de omgeving (sociale) controle toelaat en de inbreker inderdaad de kans loopt om gezien te worden. Daarnaast biedt beveiligingsverlichting voor alarmopvolgers de mogelijkheid om zich te oriënteren.

 

Beveiligingsverlichting kan door middel van een schemerschakelaar automatisch worden ontstoken en gedoofd. Het verlichtingsniveau dient – met name ter plaatse van deuren, ramen en opklimmogelijkheden – ten minste gelijk te zijn aan dat van de openbare verlichting. In bepaalde gevallen kan ‘schrikverlichting’ worden toegepast, die wordt ingeschakeld door een detector of door de alarminstallatie.

Belangrijke bedrijfsgegevens, zoals vertrouwelijke documenten, computerbestanden, tekeningen van op maat gemaakte machines, receptuur e.d., dienen zeker ook te worden gerekend tot de attractieve zaken die dienen te worden beveiligd tegen brand en diefstal. En niet te vergeten: vandalisme! Hiervoor geldt in principe alles wat is gesteld voor de beveiliging van andere attractieve zaken. En zelfs in versterkte mate indien de vermissing van belangrijke bedrijfsgegevens de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan brengen.

Voorzie de meest waardevolle zaken van postcode en huisnummer door middel van graveren, etsen of inbranden. Het markeren met een DNA spray valt hier ook onder. Registreer deze bezittingen op een lijst en maak er eventueel foto’s van. Na een diefstal kan dit nuttig zijn voor herkenning en opsporing en voor het vaststellen van de schade.

Opklimmogelijkheden om het gebouw dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Inbrekers schrikken er niet voor terug om via opklimmogelijkheden, zoals afvalcontainers, afdaken, een stapel pallets, een ladder, de afdekkap van de zonwering e.d., naar boven te klimmen om te onderzoeken of ze niet makkelijker binnen kunnen komen via daklichten, dakramen, bovenlichten of balkondeuren.

 

Opklimmen kan worden bemoeilijkt door het toepassen van bijvoorbeeld getande beugels rond hemelwaterafvoeren en overklimbeveiliging op (lage) muren. Losse hulpmiddelen, zoals ladders, pallets, kratten, verrolbare containers e.d., dienen te worden opgeborgen of met een goed hangslot op hun  (van het gebouw verwijderde) plaats te worden gefixeerd. Speciale aandacht verdienen in dit verband ook tijdelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de steiger van een schilder. Bij bedrijven is extra aandacht voor opklimmogelijkheden een must. Veel daders plegen inbraken via de daken. Na een veroorzaakt alarm wordt het dak wordt zelden gecontroleerd. Inbrekers weten dit en maken hier handig gebruik van.

Bij de aanleg en het onderhoud van de beplanting rondom het gebouw dient ervoor te worden gezorgd dat het geheel overzichtelijk blijft. Het is van belang dat de inbreker niet ongezien te werk kan gaan door hoogopgaande begroeiing of zich hierin kan verschuilen. Het verdient aanbeveling om de hoogte van de begroeiing om het gebouw te beperken tot circa 1 meter. Het is goed om hiermee rekening te houden bij de keuze van de beplanting en ook om bij het tuinonderhoud het onderwerp inbraakpreventie niet uit het oog te verliezen.

 

Toepassing van doornachtige beplanting kan de toegankelijkheid verminderen. Het toepassen van een hekwerk om het terrein maakt het betreden natuurlijk nooit geheel onmogelijk, maar een hek vormt wel een extra barrière. Ook voor vandalen en ook bij de eventuele afvoer van de buit. Bovendien vormt het hek een juridische afscherming. Iemand die je aantreft achter een hek is in overtreding, artikel 461 Sr.

Deze berichten vind je misschien ook interessant

Heb je een vraag over dit bericht?

Heb je een vraag over dit bericht of wil je een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier* in. Je ontvangt dan snel een persoonlijke reactie.

* We gebruiken deze gegevens alleen voor een reactie op jouw bericht.